Koulun vuositutkinto

SATAKUNNAN SANOMAT N:O 70 17.6.1908

 

Suoniemi

 

- Wahalahden kansakoulun wuositutkinto oli 6 p:nä kesäk. Paljon olivat pienokaiset etewän opettajattarensa johdolla oppineet, yhtä osaa käsityöhuoneesta koristi käsityöt jotka jokaisen ihmettelyn puoleensa wetivät, sillä siksi hyvin, niin suuritöisiä kuin useatkin oli, ne oli laitettu.

 

Piirustuksia oli monenlaisia nähtäwinä, joista näki että pitkälle oli siinäkin päästy, toiset piirustuksista wallan mainiosti wäritettyjä. Eri aineista näki, että ne lapset taisivat joka lailla tehtäwänsä.

 

Runonlausunnasta kuuli wallan hämmästyttäviä tuloksia, runoja lausuivat yksin ja kuorossa, kaikki waan kuin mestareilta.

 

Täytyy tunnustaa että paljon oli päästy eteenpäin tänä wuonna, waikkakin eräs johtokunnan jäsen hyökkää mitä huonoimmilla solvauksilla opettajattaren kimppuun, kannustaen jo johtokunnan kokouksessa, ettei muka muuta tehdä koulussa, kuin palloa heitetään.

Tämmöisestä menettelystä on lasten wanhemmat mainitun johtokunnan jäsenen menettelyä ja käytöstä paheksuneet. Yleisen tunnustuksen ovat wanhemmat antaneet opettajattarelle siitä, että lapset enempi ovat saaneet oppia nyt kuin ennen ja oppilaitten käytös on ollut hyvä koulun ulkopuolellakin.

 

Koulusta sai päästötodistuksen 12 oppilasta.