Suoniemen Maa- ja kotitalousseuran alkuvaiheita

Suoniemen Maamiesseuran 50-vuotis Ohjelma – ja Näyttelyoppaasta 1 – 3.10.1954

Tämän vuosisadan alussa elettiin maassamme vilkasta maa- ja osuustoiminnallisen kehityksen aikaa. Useita maamiesseuroja perustettiin. Näihin aikoihin alkoivat myös Suoniemen Maamiesseuran perustamishankkeet. Suoniemellä oli kappalaisena 1900-luvun alussa K. Hallio. Tarmokkaana toiminnan ja valistuksen miehenä hän ehdotti kuntakokoukselle maamiesseuran perustamista Suoniemen kuntaan. Siitä ei kuitenkaan silloin tullut sen enempää, koska suurin osa läsnä olleista kuntakokouksen jäsenistä ei kannattanut sitä tarpeelliseksi. Näin raukesi ensimmäinen perustamisyritys turhaksi.

Kappalainen K. Hallio ei tästä päätöksestä lannistunut, vaan teki uuden yrityksen paria vuotta myöhemmin. Hän kutsui oma-aloitteisesti Satakunnan Maanviljelysseuran virkailijoita helmikuun 18 p:ksi 1904 Suoniemelle. Ilmoitti kirkossa kuulutuksella maamiespäivistä, jotka pidettiin Vahalahden koululla. Aamulehti N:o 48 1904 kertoo tapauksesta mm. seuraavaa: ”Torstaina t.k. 18 p:nä oli runsaasti väkeä kokoontunut Vahalahden kansakoulun avariin suojiin. Oli tultu kuulemaan esitelmiä ja ottamaan osaa keskusteluihin maatalousasioista. Kuultavaa olikin koko runsaasti. Neljä esitelmää pidettiin ja hyvin esitti kukin sanottavansa.” Esitelmien jälkeen keskusteltiin vilkkaasti maanviljelysasioista ja huomattiin tarpeelliseksi saada paikkakunnalle ”neuvoa antava elin maataloudellisissa asioissa”. Nyt ehdottikin K. Hallio Maanviljelysseuran perustamisen Suoniemelle. Ehdotus hyväksyttiin. Maamiesseuran perustamista varten valittiin ensiksi toimikunta, jonka tehtäväksi annettiin alustavien toimenpiteiden valmistaminen. Tähän toimikuntaan tulivat K. Hallio, Paavali Mattila, Oskari Mäkelä, Janne Talja ja W. Wegelius. Kokoonkutsujana oli Paavali Mattila. Toimikunta kokoontuikin heti maamiespäivien jälkeen. Kokouksessa päätettiin perustaa Suoniemelle Maamiesyhdistys. Seuran nimeksi tuli Suoniemen Maamiesseura. Seuran säännöt hyväksyttiin myös samassa kokouksessa ja Satakunnan Maanviljelysseura vahvisti ne maaliskuun 29 p:nä 1904 pitämässään kokouksessa.

Varsinainen Suoniemen Maamiesseuran perustava kokous pidettiin vasta kesäkuun 28 p:nä 1904 Vahalahden koululla. Esimieheksi valittiin talollinen Paavali Mattila. Maamiesseurojen naisosastot toimivat erittäin vilkkaasti. Näiden ansiosta on suoritettu monta hyödyllistä toimenpidettä kotitalouden kehittämisen hyväksi. Suoniemen Maatalousnaiset rekisteröityi omaksi yhdistykseksi v. 1959. Yhteiskunnallinen tilanne !960 – 1970 – luvuilla ei suosinut maatalouden yhdistystoimintaa ja Suoniemen maamiesseuran ja maatalousnaisten toiminta hiljentyi. Seurojen toimintaa alettiin elvyttää 1970-luvun lopulla. Vahalahden Päivölän korjaustalkoot v.1980 yhdisti kylän seurojen talkooväkeä. Varsinkin Suoniemen Maatalousnaiset ry:n toiminta innosti kylän naisia. Suoniemen Maamiesseura ry lopetti toimintansa syksyllä 1991 ja luovutti varansa ja omaisuutensa Suoniemen Maatalousnaiset ry:lle edellytyksellä, että Maatalousnaiset muuttaa nimensä ja sääntönsä Suoniemen maa- ja kotitalousseura ry:ksi. Vuoden 1992 aikana maatalousnaiset pitivät viralliset sääntö – ja nimenmuutoskokoukset. Samaan seuraan kuuluvat nyt miehet ja naiset.