Vanhempaintoimikunnan kannanotto Nokian kouluverkkoon

Vahalahden vanhempaintoimikunnan kannanotto Nokian kouluverkkoselvityksen esityksiin.

Esitämme, että Nokian kouluverkon laajuus säilyy ja sitä kehitetään siltä pohjalta, kuin se tällä hetkellä toimii. Perusteluina esitämme seuraavaa.

Esitelty kouluverkkoselvitys ei tuo ratkaisuja Nokian kouluverkon tämänhetkisiin todellisiin ongelmiin, joita ovat taajamien koulujen tuomat investointipaineet, Tervasuo-Sammaliston alueen koulupaikkojen riittämättömyys sekä Harjuniityn koulun vajaakäyttö. Ratkaisuja näihin ongelmiin eivät tuo raportilla esitetyt vaihtoehdot Nokian kouluista kaikkein edullisimmin toimivien lähikoulujen lakkauttamiset. Raportilla olevat virheet vääristävät ehdotettujen vaihtoehtojen vaikutuksia esittämällä säästöjä joita ei todellisuudessa tule (kuten sisäiset vuokrat, kouluruokailu tai henkilöstösäästöt). Lisäksi esitetyissä vaihtoehdoissa jouduttaisiin ottamaan käyttöön uusia opetus- ja varhaiskasvatuksen tiloja. Näiden tilojen kuluja eikä investointeja ole laskemissa otettu lainkaan huomioon. Kuljetuskustannusten kasvu vaikuttaa aliarvioidulta. Tarvittavat satojen tuhansien investoinnit eivät tulisi näkymään ainoastaan opetustoimen vaan myös tilapuolen, varhaiskasvatuksen ja Pirkan Opiston budjeteissa. Lisäksi edessä olisi suuri haaste löytää uusia tiloja Pirkan Opistolle, varhaiskasvatukselle, oppilashuollolle, Nokian kaupungin kotihoitopalveluille sekä koulutoimelle. Selkeillä laskelmilla on jo pitkään yleisesti voitu osoittaa ja voidaankin osoittaa tässä Nokiankin tapauksessa, etteivät lähikoulujen lakkauttamiset tuo kunnalle haluttuja säästöjä vain ainoastaan heikentää kouluverkkoa sekä lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Vahalahden koulu on terve hirsirakennus joka on kaupungin investointien ja kulujen kannalta kustannustehokas ja lapsille erinomainen ja nykyvaatimukset täyttävä oppimisympäristö. Tehokkuussäästöjä ei mielestämme tule tavoitella laadukkaan oppimisympäristön tai lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kustannuksella. Vahalahden koulun lakkauttaminen aiheuttaisi merkittävän muutoksen alueen lasten koulumatkoihin (useita kymmeniä kilometrejä/päivä) sekä heikentäisi lasten oppimisympäristöä (uusia luokkatiloja jouduttaisiin rakentamaan esim. sijoituskoulujen kellaritiloihin tai ruokaloihin). Raportti ei olekaan lainkaan huomioinut lasten tai lapsiperheiden etua.

Oppilasennusteiden osalta raportissa on käytetty Väestörekisteristä saatavaa alueella syntyneiden lasten lukumäärää. Tämä malli ei ota huomioon lainkaan muuttovoiton tuomaa oppilasmäärän kasvua. Muuttovoitto on kuitenkin juuri lapsiperheiden nykypäivänä suosimassa maaseutumaisessa asuinympäristössä*, kuten Vahalahden koulun oppilaaksiottoalue, merkittävä yksittäinen tekijä ennustettaessa tulevaisuuden koulukohtaisia oppilasmääriä. Samasta ilmiöstä hyvä esimerkki on se kuinka Harjuniityn alakoulun oppilasmäärä on raportin oppilasmääräennusteessa täsmälleen sama lukuvuosina 2016-17 ja 2022-23, vaikka alueelle ennustetaan isoa kasvua. Tilastokeskuksen taulukoista voidaan selkeästi todentaa, kuinka Sarkolan asukasluku on koko 2000-luvun jatkuvasti ja merkittävästi kasvanut**. Olemassa ei ole mitään syytä miksi kasvu ei jatkuisi edelleen, mikäli kylällä on toimiva koulu myös tuleville lapsiperheille.

Onneksi nähtävissä on jo trendi, missä kuntapäättäjät ovat oppineet aiemmista virheistä ja nykyään tavoitteena onkin kuntien monipuolisen kouluverkon ylläpitäminen. Lähimpänä esimerkkinä Kangasalan kunnan päätös säilyttää lähikoulut osana hyvää kouluverkkoa (10/2016). Myös Pirkkala on säilyttänyt lähikouluja osana kouluverkkoaan.

Mielestämme kaupungin ja asukkaiden tulee nähdä kattava koulu- ja palveluverkko tasaisen ja suuremman kasvun mahdollistavana tekijänä. Kun koko kunta on elävä, asuttu ja siellä toimii yrittäjiä, on kaupungin veronmaksajien määräkin suurempi. Lähikoulut mahdollistavat asumisympäristön sellaisille lapsiperheille, joille vaihtoehto ei ole taajaan asuttu alue. Jos Nokia ei sitä tarjoa, nämä lapsiperheet muuttavat toisiin kuntiin.

Vetoamme päättäjien kykyyn nähdä lähikoulujen arvo, osana kouluverkkoa, myös laajemmin Nokian kaupungin kehityksen näkökulmasta ja ylläpitämään sekä kehittämään kouluverkkoa nykypohjalta.

 

Vahalahden koulun vanhempaintoimikunnan puolesta Tomi Puranen (puheenjohtaja)

 

Laajempi selvitys Vahalahden koulusta osana Nokian kouluverkkoa 2016 löytyy www.sarkola.info sivustolta PDF muodossa (lataa klikkaamalla linkkiä).

*)lähde, Väestöliiton tutkimus 2016

**)Tilastokeskus, Sarkolan väkiluku vuonna 2000 323 henkeä, vuonna 2007 400 henkeä ja vuonna 2015 450 henkeä.