Koirat kiinni

Kuluneena keväänä on Sarkolassa nähty varsin paljon irtokoiria liikkeellä. Koirien on nähty ajavan peuroja, jäniksiä ja onpa koirat käyneet tappelemassakin kiinni olevien koirien kanssa. Valitettavasti useilla kesämökkiläisillä tullessaan mökille, päästää koira vapaaksi ”jaloittelemaan”. Tämä on ajattelematonta ja monikaan koiranomisaja ei taida tulla ajatelleeksi mahdollisia seurauksia. Moni koira joka on rauhallinen ja miellyttävä lemmikki kotinurkissa, saattaa vapaaksi päästessään hieman riehaantua. Toivottavasti pidät koirasi kiinni näin kesällä pesintä aikaan ja onhan koirien kiinnipitoaikakinajalla 01.04.-31.08. Alla vielä ote Metsästyslaista koirakurin osalta:

Metsästyslaissa ja asetuksissa on koirakurista säädetty varsin tarkoin. Tavoitteena ja perusteena on riistakannan säilymisen turvaaminen, luvattoman metsästyksen ehkäiseminen ja valvonnan edistäminen sekä yleisen järjestyksen turvaaminen. Ajallisesti on koirakuri säännöksin jaettu kahteen jaksoon, ns. riistanrauhoitusaikaan eli 1.4.-31.8. väliseen kauteen ja metsästyskauteen 1.9.-31.3. (ML 34, ML 33). Riistan rauhoitusaikana on kaikki koirat pääsääntöisesti pidettävä kiinni muualla kuin omistajansa tai haltijansa pihamaalla ja puutarhassa tai juökisen yhdyskunnan tarkoitukseen varaamalla alueella. Puutarha ymmörretään tässä yhteydessä suppeasti lähinnä pihapiiriin kuuluvana alueena. Tarkoituksena on, etteivät koirat olisi irrallaan (ML 34) sillä alueella, missä riistaa voi oleskella. Tähän ankaraan kiinnipitomääräykseen on kuitenkin olemassa useita poikkeuksia. Säännös ei mm. koske:

- alle viiden kuukauden ikäistä pentua
- koiraa, jota kytetään suden tai ahman metsästykseen
- poliisipiirin päällikön luvalla tapahtuvaan havoittuneen karhun
metsästykseen
- luolakoira ketun tai mäyrän pyydystämisessä
- vesilinnun tai kyyhkyn metsästykseen käytttävää koiraa
- kolari- tai loukkaantuneiden eläinten jäljitykseen poliisin
määräyksestä käytettävää koiraa
- tehtävässä olevaa tai koulutettavaa poro- tai paimenkoiraa
- palveluskoiran tai kanakoiran poliisin avulla tapahtuvaa
koulutusta
- asianmukaisesti merkittyä poliisi-, viesti- tai rajakoiraa (punainen
rusetti tai laillinen tunnusmerkki)

Koiran kiinnipitomääräys on jyrkkä ja silloin kun poikkeusta ei ole olemassa, on koirat pidettävä kiinni kaikkialla, myöskin kylissä ja kaupungeissa katsomatta siihen mitä kunnalliset järjestyssäännöt sanovat.

Arto Lehtelä

Lisätietoja